Skriveworkshop

Den gode tekst starter med forståelse for tekstens opbygning.

Berettermodel og plotpoints

Gennem gennemgang af berettermodellen og plotpoints underbygges den viden eleverne allerede har fra undervisningen, så de bliver i stand til at bygge en spændende skønlitterær tekst op.

Karakterer og verdener

En stærk tekst kræver stærke karakterer og verdener. Derfor inddrages karakteropbygning – og disses udvikling gennem historien, samt worldbuilding som temaer i underviningen.

Aktive og passive verber – at gøre sin tekst levende

Alt efter klassetrin undervises der i kreativskrivning. Med enkle teknikker forbedres elevernes evne til at skrive levende skønlitterære tekster.

Evnet eller forløb

Skriveworkshops kan afvikles som enkelt arrangement eller som forløb. For forløb vil det være muligt at søge tilskud via Statens Kunstfond (Huskunstnerordningen), mens der for endags arrangementer vil kunne søges gennem puljen ‘børn og unges møde med forfattere’.

Søg tilskud : Huskunstnerordningen

Søg tilskud : Endagsarrangement

Priser